Hulp nodig?

Whatsapp, bel of mail ons!

Richtlijnen bijlesdocentenGenoemde richtlijnen gelden zowel voor bijlesdocenten, coaches en huiswerkbegeleiders, welke een overeenkomst hebben gesloten met Ikwilbijles.nl.
Bijlesdocenten, coaches en huiswerkbegeleiders worden samengevat onder de term “begeleiders”.
Onderstaande richtlijnen geven weer, welke normen en waarden wij binnen Ikwilbijles belangrijk vinden en hanteren.
 


Algemene richtlijnen m.b.t gedrag

  • De begeleiders laten in hun gedragingen zien dat zij goede onderwijsondersteuning geven
  • De begeleiders gedragen zich in taal en in houding respectvol en beschaafd richting de bijlesafnemersAlgemene richtlijnen m.b.t geweld

  • Het gebruik van geweld binnen onze organisatie is altijd fout. Onder geweld verstaan wij verbaal geweld, bedreiging, lastigvallen per telefoon, email, sms of social media, stalken en fysiek geweld.
  • Bij het constateren van ernstige geweldsvormen richting een begeleider of bijlesafnemer, zal altijd aangifte bij de politie gedaan worden.

 


Algemene richtlijnen m.b.t ongewenste intimiteiten

  • Begeleiders zullen de integriteit van de bijlesnemer altijd beschermen
  • Begeleiders en bijlesafnemers raken elkaar niet ongevraagd aan en gedragen zich met inachtneming van gepaste omgangsvormen
  • Als een bijlesafnemer zich onveilig of gekwetst voelt door een benadering of intimiteit van de begeleider, die de bijlesafnemer niet wil, dan kan hij/zij zich wenden tot de grondlegger van Ikwilbijles.nl. Uiteraard geldt dit ook voor begeleiders die zich onprettig benaderd voelen door de bijlesafnemer.

 


Algemene richtlijnen m.b.t de privacy

  • Begeleiders en bijlesafnemers gaan goed om met elkaars contactgegevens.Algemene richtlijnen m.b.t alcohol en drugs

  • Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan tijdens alle vormen van begeleiding

 

 


Schending van de bovenstaande richtlijnen


Bij het schenden van de bovengenoemde algemene richtlijnen kan een gesprek aangegaan worden. Als de overtreding naar het oordeel van Ikwilbijles.nl ongeoorloofd is, kan een sanctie worden opgelegd. In het uiterste geval betekent dit voor de bijlesgever directe ontbinding van de opdrachtovereenkomst en voor de bijlesafnemer dat de begeleiding wordt gestopt.