GRATIS opgaven en uitwerkingen over medisch rekenen. Hoe fijn is dat?

Opgave Toos Hulshof is heel erg verward. Het eten gaat erg moeilijk. De dienstdoende arts schrijft haloperidoldruppels voor. Jij moet Toos 6 mg haloperidol geven en je beschikt over een druppelvloeistof 3 mg/ml. (1 ml = 20 druppels) Vraag: wat is de sterkte van deze druppelvloeistof in %? &

Teun van Hemel

Lees verder