Bijlesvakken


Hieronder vind je een overzicht van de vakken waarin wij bijles geven. Omdat wij een divere groep docenten hebben, geven wij bijles in veel verschillende vakken. Bekijk dus snel of het vak dat jij lastig vindt er ook bij staat.

 

 

Talen

In het voortgezet onderwijs zijn Nederlands en Engels kernvakken. Op deze vakken mag je gemiddeld geen onvoldoende halen. Als je deze vakken lastig vindt is het dus belangrijk dat je hier extra aandacht aan besteedt. Bij alle taalvakken helpen we niet alleen met het ontleden van teksten en het uitleggen van grammatica. We besteden ook aandacht aan spreekvaardigheid, omdat dit voor veel scholieren een moeilijk en spannend onderdeel is.

 

Wiskunde/rekenen/economie

Begrijp je bepaalde onderdelen niet, of loop je achter met de lesstof? Schakel dan op tijd hulp in om geen achterstand op te lopen.

 

 • Wiskunde
 • Rekenen (1F/2F/3F): denk aan problemen met breuken of de stelling van Pythagoras
 • Wiscat rekenen: denk aan problemen met leerstrategieën voor verhaaltjessommen, zodat je de sommen kunt maken binnen de gestelde tijd.
 • Statistiek
 • Economie: denk aan problemen met procenten, indexcijfers
 • Bedrijfseconomie: denk aan problemen met een balans- of resultatenrekening of het leggen van verbanden tussen de verschillende onderdelen
 • Bedrijfsadministratie: denk aan problemen met journaalposten of kolommenbalansen
 • M&O: denk aan problemen met verschillenanalyses, liquiditietsbegrotingen en verkoopresultaten

 

Medisch rekenen

Med rek is een lastig vak, waar veel verzorgenden IG en verpleegkundigen moeite mee hebben. Wij kunnen helpen bij een bepaald onderwerp, of je tips en strategieën leren die je kunt gebruiken om de sommen eenvoudig op te lossen.

 

En ook

 • Scheikunde
 • Biologie: denk aan problemen met stofwisseling en hulp bij proefexamens
 • Geschiedenis: denk aan problemen met het onthouden van de grote hoeveelheid informatie.

 

Zoek je bijles