In de media

Big business in de bijlesindustrie!

Sebastiaan Walhain startte een bijlesinstituut ‘Da School’ in Amsterdam-Oost, om zijn kinderen te kunnen geven wat hij miste op de basisschool. Wat extra bijles krijgen na schooltijd, is op de basisscholen niets vreemds meer. De bijlesinstituten zien steeds meer jongere klanten binnen ko

Teun van Hemel

Lees verder

Onduidelijkheid troef over rekentoets

Onduidelijk Dit jaar tellen de resultaten van de rekentoets mee voor het diploma in het VO. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de regelgeving rond de rekentoets. Denk hierbij aan het aantal herkansingen en het cijfer dat je voor deze toets moet halen om hiervoor te kunnen slagen. &nbsp

Teun van Hemel

Lees verder

Resultaten rekentoets matig; scholen moeten aan de bak!

Dit schooljaar moesten alle leerlingen in hun eindexamenjaar van het VO de rekentoets maken, zonder consequenties. Vanaf volgend schooljaar telt dit cijfer mee voor hun diploma. Dit geldt ook voor alle MBO niveau 4 studenten. Uit de resultaten van afgelopen schooljaar (2013-2014) is gebleken dat vee

Teun van Hemel

Lees verder

Ministerie doet onderzoek naar iPad-scholen

Het Ministerie van Onderwijs laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de effectiviteit van basisscholen volgens het principe ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’. Deze scholen worden ook wel Ipad-scholen of Steve Jobs scholen genoemd. Over dit nieuwe concept bestaan veel voor- e

Teun van Hemel

Lees verder

Stijging klanten door verplichte rekentoets

De invoering van de verplichte rekentoets heeft voor veel ophef gezorgd. Scholieren op het Voortgezet Onderwijs (VO) en het MBO, moeten vanaf volgend jaar de rekentoets maken om hun diploma te kunnen halen. Veel huiswerkbegeleidingsinstituten en bijlesbureau’s, zoals Ikwilbijles.nl voorzie

Teun van Hemel

Lees verder

Ikwilbijles.nl biedt Kamerleden gratis bijles aan !

De verplichte rekentoets is door de Kamer aangenomen. Iedereen weet dit inmiddels. Het LAKS, dat tegen de verplichte rekentoets is, heeft 5 Kamerleden bereid gevonden om een deel van de rekentoets te maken. Het resultaat ? Elk Kamerlid is voor deze test gezakt. Voor volledige artikel kijk op HP-

Teun van Hemel

Lees verder

CPB bepleit verbod op zittenblijven

De Algemene Onderwijsbond zegt 'geen voorstander te zijn van een verbod op zittenblijven, zoals het CPB bepleit'. Als leerlingen achterstanden oplopen, zijn er verschillende opties. Voor sommige leerlingen kan een jaar overdoen nog steeds het beste zijn, meent de voorzitter van de AO

Teun van Hemel

Lees verder

Dekker past rekentoets niet aan !

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil de verplichte rekentoets niet aanpassen. De VO-raad, de PO-raad en de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs en het LAKS hebben de vaste Kamercommissie een brandbrief geschreven. Zij vinden dat de rekentoets een onevenwichtig groot gewicht krijgt toebedeel

Teun van Hemel

Lees verder

Studenten overleveren aan computers is crimineel

Op het EuroCollege in Rotterdam is geen computer te bekennen. Alle 30 pc’s die de directeur eerder voor zijn studenten in huis had gehaald zijn er uitgeknikkerd. Geen computers in de klas. Het is de succesformule van het EuroCollege in Rotterdam. Het is de kleine, particuliere mbo en hbo-

Teun van Hemel

Lees verder

Volgend schooljaar verplichte rekentoets

Vanaf volgend schooljaar moeten alle middelbare en MBO-scholieren de verplichte rekentoets maken om hun diploma te halen. Als ze de toets niet halen, dan zakken ze. Dit geldt voor alle leerlingen op het hoogste niveau van het VMBO, HAVO, VWO en MBO-4. Het schooljaar daarna volgt de rest. Bron:

Teun van Hemel

Lees verder

Kans op werk na mbo iets beter dan na hbo of universiteit

Met een MBO opleiding op zak is de kans op werk iets beter dan met een HBO- of zelfs Universitaire studie. Tot deze conclusie komen de samenstellers van de MBO keuzegids 2015. Belangrijk is dat de MBO-er dan wel de juiste studierichting heeft gekozen. Voor 30% van de werkzoekende MBO-ers verwa

Teun van Hemel

Lees verder

Examenstress of opzien tegen toets niet meer nodig

Bijlesbureau ‘Ik wil bijles’ helpt leerlingen met succes Borger - Nog even en dan breekt voor veel leerlingen weer een spannende periode aan. De toetsweken en examenperiode beginnen dan weer. Overigens zorgt deze periode ook bij veel ouders voor de nodige spanning. ‘Ook al doe

Teun van Hemel

Lees verder

De iPad-school

Ouders bezorgd over iPad-onderwijs Niet alle ouders zitten te wachten op de invoering van de iPad binnen het onderwijs. Sommige ouders willen niet instemmen met een ouderbijdrage, die nodig is voor het aanschaffen van deze tablets voor alle leerlingen. Vaak ontbreekt er een gedegen onderwijs

Teun van Hemel

Lees verder

Bij meneer Bakker in de klas rekenden we elke dag anderhalf uur !

In dit artikel schrijft Renée Braams dat het stempel dyscalculie meteen de prullenbak in kan. Als het kind en de juf er maar genoeg tijd in steken, kan elk kind tafels leren. Door veel te oefenen met rekenen, wordt rekenen vanzelf leuk. Benieuwd wat de visie van Renée Braams is op he

Teun van Hemel

Lees verder

Beter bijles volgen dan blijven zitten, vindt het CNV

In plaats van blijven zitten, kunnen leerlingen aan het voortgezet onderwijs beter tijdens de zomervakantie of buiten schooltijd extra bijlessen volgen. Op die manier verdoet de leerling zijn tijd niet met vakken waar hij of zij wel goed in was en kost het de overheid ook minder geld. Het geld dat d

Teun van Hemel

Lees verder

Automatische doorstroom van Mbo naar Hbo ten einde

Vanaf 2015 moeten MBO-ers een enigszins verwante opleiding hebben gevolgd om toegelaten te worden op het HBO. Dit geldt voor de studierichtingen Techniek, Gezondheidszorg en Economie. Dit heeft het kabinet in december beslist. De reden om deze automatische doorstroom te beperken, komt omdat veel

Teun van Hemel

Lees verder

Scholieren halen 5,9 voor rekentoets eindexamen

Iets meer dan de helft in het voortgezet onderwijs heeft een voldoende gehaald voor de rekentoets. Het gemiddelde cijfer was een 5,9. De toets was dit jaar voor het eerst opgenomen bij het eindexamen, maar gaat pas vanaf 2016 meetellen voor het diploma. Bron: Trouw.nl De rekentoets moet

Teun van Hemel

Lees verder

Cyberpesten

Middelbare scholen waarschuwen ouders voor apps als Secret, Yik Yak of Whisper. Via deze apps is het mogelijk om anoniem berichten of foto’s te versturen. Het gebruik van dit soort apps zal zeker tot conflicten onder jongeren leiden. ‘…Volgens de rector van het Bossche ds Pier

Teun van Hemel

Lees verder

Tijd te kort tijdens je examen ?

Heb je te weinig tijd om je examen te maken ? Je kunt natuurlijk kiezen voor de methode van deze student, of ...... ........vraag anders eens een examentraining aan bij ons ! Bron: Funnyplace.org/youtube en www.hetgoedeleven.com

Teun van Hemel

Lees verder

Doorzettingsvermogen

Soms krijg je tijdens je studie te maken met tegenslag in dat ene vak of opleiding. Juist dàn heb je behoefte aan support en ondersteuning. Tijdens de Olympische Spelen van 1992 kreeg Derek Redmond met een enorme tegenslag te maken. Op dat bewuste moment heeft hij de eindstreep gehaa

Teun van Hemel

Lees verder

Inschrijfstress door strengere toelatingseisen voor veel scholieren

Veel HBO-scholen en universiteiten selecteren strenger aan de poort ! Naast een onderwijskundige reden heeft dit ook een financiele reden. ‘….Universiteiten en hogescholen willen, gestimuleerd door de overheid, af van de ‘zesjescultuur’. De financiele prikkel is ook duide

Teun van Hemel

Lees verder

Zelfstandig huiswerk maken ? Niet elke scholier heeft de discipline

Veel leerlingen doen thuis niet meer zoveel aan huiswerk. Thuis kijken ze op hun telefoon of er ook Whatsapp-berichtjes zijn of zitten ze op Facebook. Bij huiswerkbegeleiding is er geen Facebook of Whatsapp ! Er is wel een vriendelijke begeleider die helpt met het plannen en vooruit denken bij het

Teun van Hemel

Lees verder

Ook scholen zien de meerwaarde in van speciale eindexamentrainingen

Sommige docenten moeten er nog aan wennen, maar op de Culemborgse scholengemeenschap kunnen havo- en vwo-leerlingen sinds drie jaar speciale tweedaagse examentrainingen volgen. Op school, tijdens de reguliere lessen. Van negen tot vijf buigen ze zich in kleine groepjes over de examenstof van een va

Teun van Hemel

Lees verder

Inhuren hulp bij huiswerk populair

Tot drie uur ’s middags les op school en als de bel klinkt linea recta aan het huiswerk met de begeleider. Huiswerkbegeleiding is bij steeds meer ouders in trek. Inmiddels zijn er in Nederland ruim driehonderd instituten die vooral leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het gareel houden

Teun van Hemel

Lees verder