Nieuwsoverzicht
Hulp nodig?

Whatsapp, bel of mail ons!

Rekenen op 1F, 2F en 3F niveau

Teun van Hemel | 22-01-2014


• Vind je het lastig om met breuken te rekenen of
• Vind je het doorgronden van de stelling van Pythagoras moeilijk ?
• Of vind je kansberekeningen nog steeds een lastig onderwerp ?

Wij van Ikwilbijles.nl geven bijles in rekenen op zowel 1F, 2F als 3F niveau, voor zowel het VMBO, als Havo en VWO.

Alle leerlingen moeten dit schooljaar verplicht de rekentoets, als onderdeel van het eindexamen maken. Belangrijk dus, dat er een goed cijfer op je rapport komt te staan.

Extra informatie met betrekking tot het rekenexamen

Telt rekenen mee in de zak-/slaagregeling in 2013-2014?
Aanvankelijk was aangekondigd dat het cijfer van de rekentoets vanaf de invoering van de rekentoets in 2013-2014 ook direct zou meetellen in de slaag-/zakregeling, met dien verstande dat leerlingen dan tot 2015-2016 een vijf als minimum cijfer voor de rekentoets mochten hebben naast een vijf voor een van de andere kernvakken.
In de vierde voortgangsrapportage die de bewindslieden van OCW op 19 december 2012 aan de Tweede Kamer stuurden hebben zij hierop een aanvullende maatregel over aangekondigd. De rekentoets wordt wèl in 2013-2014 als officieel onderdeel van het eindexamen in het vo ingevoerd (leerlingen moeten hem verplicht maken) en het behaalde cijfer komt op de cijferlijst. Maar tot het schooljaar 2015-2016 telt het resultaat nog niet mee in de uitslagbepaling. Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaat het cijfer meetellen in de kernvakkenregel van de slaag-/zakregeling. Let op: vanaf dat moment mogen de leerlingen maximaal één vijf hebben binnen de kernvakken, voor havo/vwo zijn dat de eindcijfers Nederlands, engels, wiskunde (voorzover dat in het vakkenpakket zit) èn de rekentoets, voor vmbo gaat het daarbij om de eindcijfers Nederlands èn de rekentoets.