Bijlesvakken

Statistiek

Lukt het je, ondanks hard studeren maar niet om een voldoende te halen ? Hou je moeite met die ene toets statistiek ? Of wil je je juist optimaal voorbereiden voor je statistiek tentamen ? Wij geven bijles Statistiek voor het Voortgezet Onderwijs, MBO en het 1e jaar HBO.

Teun van Hemel

Lees verder

Management & Organisatie (M&O)

Het vak Management en Organisatie (M&O) gaat in op de organisatie van bedrijven en bedrijfseconomische afwegingen. Binnen al deze organisaties moet het management keuzes maken en doelen nastreven. Bij veel bedrijven is dit winst maken, maar bij de overheid bijvoorbeeld zijn er vaak

Teun van Hemel

Lees verder

Bedrijfseconomie

• Heb je moeite met financieringsvraagstukken ? • Of stelt je het opstellen van een exploitatieoverzicht jou voor vele raadsels ? • Vind je het lastig, om uit de grote lappen tekst de juiste informatie te halen ? Wij van Ikwilbijles.nl structureren de lesstof voor je. Uite

Teun van Hemel

Lees verder

Economie

• Heb je moeite met het vak Economie, of • vind je het berekenen van procenten en indexcijfers lastig ? Wij van Ikwilbijles.nl geven bijles met gemotiveerde docenten in het vak Economie voor het VMBO ! Met onze bijlessen zorgen wij ervoor dat je goed bent voorbereid op je ko

Teun van Hemel

Lees verder

Wiskunde (A, B, C, D)

• Begrijp je sommige onderdelen niet meer van  wiskunde ? • Of loop je achter met je lesstof ? Wij van Ikwilbijles.nl geven bijles in Wiskunde van VMBO - VWO-6 niveau. Als je wiskunde moeilijk vindt, of je hebt voor een bepaald onderwerp even wat ondersteuning nodig, da

Teun van Hemel

Lees verder

Wiscat rekenen (voor Pabo studenten)

• Ben je bang, dat je een aantal rekenvaardigheden bent vergeten ? • Denk je niet genoeg rekenkennis te bezitten, om de rekensommen binnen de gestelde tijd te maken ? Wij van Ikwilbijles.nl helpen jou, om die lastige rekentoets wel te halen ! Met een aantal enthousiaste bijl

Teun van Hemel

Lees verder

Verpleegkundig rekenen

• Mis je de rekenvaardigheden om de rekenopgaven op te lossen • Vind je het lastig om “verhaaltjes sommen” op te lossen ? • Kortom, heb je wat ondersteuning nodig om een leerstrategie te ontwikkelen, waardoor je deze sommen wel kunt oplossen ? Wij van Ikwilbije

Teun van Hemel

Lees verder

Scheikunde

• Is de lesstof te lastig, waardoor je de aansluiting met de andere lesstof mist ? • Heb je behoefte om goed voorbereid een toets te maken ? Wij geven bijles in Scheikunde vanaf VMBO – VWO-6 niveau Iedereen kan wel eens tegen problemen aanlopen, waardoor je minder prestee

Teun van Hemel

Lees verder

Rekenen op 1F, 2F en 3F niveau

• Vind je het lastig om met breuken te rekenen of • Vind je het doorgronden van de stelling van Pythagoras moeilijk ? • Of vind je kansberekeningen nog steeds een lastig onderwerp ? Wij van Ikwilbijles.nl geven bijles in rekenen op zowel 1F, 2F als 3F niveau, voor zowel he

Teun van Hemel

Lees verder