Artikelen

Rekentoets en rekenexamen inzien is nu mogelijk!

Wil jij de rekentoetsen van het voortgezet onderwijs en rekenexamens van het mbo inzien? Dat kan nu! Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de website rekenopgaven-etalage.nl geopend waar je ruim 2000 opgaven uit studiejaar 2015-2016 kan vinden. De etalage is gerealiseerd in samenwerkin

Teun van Hemel

Lees verder

Sociale vaardigheden docent belangrijk

Uit onderzoek van het CPB is gebleken dat het zin heeft om de sociale vaardigheden van docenten te verbeteren. Het zorgt voor meer interactie tussen de leerlingen en de docenten. Door de betere interactie lukt het de leerlingen beter om de stof eigen te maken. Zowel collega’s als een extern

Teun van Hemel

Lees verder

Combinatie gymnastiek en rekenen werkt!

Bewegen is gezond en dat weet iedereen. Maar hoe werkt de combinatie van bewegen en leren tegelijkertijd? Kinderen leren beter als ze bewegen. Als de gym- en rekenlessen worden samengetrokken, dan zouden kinderen veel makkelijker leren rekenen. Volgens de oprichters van Move Education zou het

Teun van Hemel

Lees verder

Pabo minder populair

De cijfers liegen er niet om: in de afgelopen jaren is het aantal studenten voor de Pabo teruggelopen van ruim 35.000 naar 27.171. Deze terugloop komt door het instellen van de taal- en rekentoets die de studenten voorafgaand aan de studie moeten maken. Het invoeren van de taal- en rekentoetsen was

Teun van Hemel

Lees verder

Studiebegeleiding werkt!

Uit onderzoek van onder andere Universiteit Utrecht en de LVSi (Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten) is gebleken dat veel leerlingen baat hebben bij studiebegeleiding. Denk hierbij aan bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining etc. Door de begeleiding krijgen de leerlingen: -

Teun van Hemel

Lees verder

'De pabo wordt steeds witter'

De politiek en het onderwijs vonden dat de lat omhoog moest op de pabo. Nu blijkt dat de studenten van niet-westerse komaf het niet redden. De pabo aan de Haagse Hogeschool telt twaalf studenten, waarvan twee een hoofddoek dragen. Dat beeld past anno 2016 bij de pabo: kleine klassen en weinig all

Teun van Hemel

Lees verder

Strengere toelatingseisen voor de pabo

Wil jij naar de pabo, en heb je geen vwo- of hbo-diploma, dan moet je aan de strengere toelatingseisen voldoen. Deze leerlingen/studenten moeten duidelijker dan ooit laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuu

Teun van Hemel

Lees verder

De examenmonitor van het voortgezet onderwijs 2015

65,8 procent van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs hadden in 2015 een voldoende gehaald op rekentoets. Dit is 8 procent meer dan in 2014, toen haalden 57,8 procent van de leerlingen de rekentoets. Ook is het gemiddelde cijfer gestegen: van 5,9 in 2014 naar 6,2 in 2015. Dit is gebleken ui

Teun van Hemel

Lees verder

Verpleegkundigen maken (nog steeds) rekenfouten!

In oktober deed de redactie van Nursing onderzoek naar verpleegkundig rekenen. In hoeverre voelen verpleegkundigen zich bekwaam in het verpleegkundig rekenen? En wat doen de werkgevers om hen hierbij te ondersteunen? Hieronder een deel van het resultaat! In totaal deden 1630 respondenten mee

Teun van Hemel

Lees verder

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een complexe stoornis, waarbij een kind hardnekkige problemen heeft met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van de reken-wiskundekennis. Bij deze kinderen gaat het rekenen moeizamer dan wat op grond van zijn/haar totale intelligentie verwacht mag worden. Met

Teun van Hemel

Lees verder

Nieuwe wetswijzigingen en maatregelen voor in het onderwijs

Het nieuwe school- en studiejaar is alweer enkele weken aan de gang. Er zijn diverse wetswijzigingen en maatregelen voor in het onderwijs. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij: Antipestwet (Wet sociale veiligheid op school) Deze wet is per 1 augustus 2015 in werking getreden. De

Teun van Hemel

Lees verder

Wiskundeprestaties van kind wordt negatief beinvloed door ouders

Amerikaanse onderzoekers concluderen dat ouders met een afkeer van wiskunde, de wiskundeprestaties van hun kind negatief beïnvloeden. Hieruit is gebleken dat de prestaties van de kinderen achterblijven en dat de vorderingen die de leerling maakt ten opzichte van andere leerlingen langzamer zijn

Teun van Hemel

Lees verder

Verpleegkundig rekenen, 8 tips

Verpleegkundig rekenen is een vaardigheid die belangrijk is om als verzorgende ig geen medicatiefouten te maken. Met deze tips blijf je extra alert Bespreek de voorwaarden, die nodig zijn om nauwkeurig te kunnen rekenen. Bijvoorbeeld dat je je pieper mag wegleggen als je een berekening moe

Teun van Hemel

Lees verder

Rekenen als examenvak: een stimulans of struikelblok?

Vanaf volgend schooljaar moeten alle studenten (ruim 250.000) van MBO-4 niveau het centrale examen Rekenen maken én halen. Maar wat heb je als bakker, beveiliger of kapster aan het vak rekenen? En wat als het blijkt dat het rekenexamen een struikelblok is? ‘Rekenen wordt een examen

Teun van Hemel

Lees verder

Maatwerkdiploma beter voor scholieren

‘Examen doen in je goede vakken op hoog niveau en in slechtere op lager niveau’, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. Hij pleit voor een maatwerkdiploma in Nederland. Dit houdt in dat scholieren een vak op verschillende niveaus kunnen volgen. Nu is dat in Ned

Teun van Hemel

Lees verder

Ouderwets leren schrijven of toch een gedigitaliseerd klaslokaal?

Bestuurders van basisscholen voorspellen dat binnen enkele jaren tablets de rol van de leerkrachten overnemen. Maar wat gebeurt er als het handschrift wordt vervangen door tablets? Dit onderwerp staat centraal in de column van Harald Merckelbach hoogleraar psychologie aan de Universiteit Maastr

Teun van Hemel

Lees verder

De rekenniveau's voor je vervolgopleiding

Pas in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding. Kort samengevat hebben wij voor jou de punten samengevat: • De rekentoets wordt ieder jaar een beetje moeilijker om te halen • Er komen aangepaste toetsen voor leerlingen d

Teun van Hemel

Lees verder

Nieuwe regels Studiefinanciering voor MBO-ers

   OV blijft bestaan    Per 1/1/2017 geldt ook het OV voor studenten onder 18 jaar    De aanvullende beurs wordt een gift als jij je diploma binnen 10 jaar haalt. Alle wijzigingen zijn hieronder in een handig schema weergegeven. Op de h

Teun van Hemel

Lees verder

De onderwijzer aan de macht

Drie scholen hebben afscheid genomen van de oude normen modellen in het onderwijs. Deze scholen stellen de ‘vaste waarden’ van het onderwijs ter discussie. Geen indeling in verschillende klassen en leerniveaus met gestandaardiseerde toetsen. Deze scholen hebben besloten een andere we

Teun van Hemel

Lees verder

Het nieuwe Leenstelsel

Wil je in het studiejaar 2015-2016 beginnen met studeren, dan kun je dit verwachten: Je krijgt: - een maximale beurs van € 365,- als het gezamenlijke inkomen van de ouders minder is dan €30.000,- - alleen nog een (gedeeltelijke) beurs als het gezamenlijke

Teun van Hemel

Lees verder

Brits experiment: pas om 10.00 uur met school beginnen is beter

Honderd Britse scholen voor voortgezet onderwijs beginnen volgend schooljaar pas om 10.00 uur ’s morgens met hun lessen. Ze doen mee aan een 4-jarig experiment van de Universiteit van Oxford. Afgelopen augustus noemde de American Academy of Pediatrics chronisch slaaptekort onder tieners e

Teun van Hemel

Lees verder

Stel hogere eisen aan uw kinderen !

In een ingezonden brief in The Washington Post legt een brugklaslerares uit waarom ze niet langer wil lesgeven. Een schokkend relaas, van een verkeerde ontwikkeling in de Verenigde Staten. Gaan wij met het Nederlandse Onderwijs ook deze kant op ? Benieuwd wat zij te vertellen heeft ? Lees dan het o

Teun van Hemel

Lees verder

Pabo wil ondermaatse mbo'ers kunnen weren !

Bijna de helft van de MBO’ers op de Pabo valt uit. De Vereniging Hogescholen (VH) heeft een brandbrief naar de de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij schrijft dat het hoge uitvalpercentage ‘onacceptabel’ is. De VH dringt erop aan het recht op toelating voor MBO’ers te begrenze

Teun van Hemel

Lees verder

Je kind helpen om zelfstandig te leren

Jongeren, en vooral pubers vinden het lastig om goed te plannen en zich goed te concentreren. Vooral pubers zijn daar nu eenmaal niet goed in. Hoe help je je puber om zijn of haar zelfredzaamheid op dit vlak te vergroten ? Zelfstandig leren

Teun van Hemel

Lees verder

Het boek is beter

Al zeulen scholieren ook dit jaar weer zware tassen met boeken rond, tablets en e-readers zijn hard op weg de norm te worden in het onderwijs. Maar wacht: uit studies blijkt vaak dat lezen van papier leidt tot beter tekstbegrip. Waarom het brein liever een boek heeft

Teun van Hemel

Lees verder

Elk kind heeft een kampioen nodig !

Rita Pierson, al 40 jaar docente, hoorde ooit een collega zeggen: “Ik word niet betaald om de kinderen aardig te vinden” Haar reactie: “Kinderen leren niet van mensen die ze niet aardig vinden”. Een bezielende oproep aan docenten om te geloven in hun leerlingen e

Teun van Hemel

Lees verder

De vier rekentypes, Welk type ben jij ?

Nederlanders zijn onder te verdelen in 4 typen rekenaars, nl: • de liefhebbers • de pragmaten • de voorzichtigen • de haters Deze vier typen rekenaars zijn naar voren gekomen uit het Groot Nationaal Rekenonderzoek. De rekenliefhebbers scoren over het geheel geno

Teun van Hemel

Lees verder